- Trẻ nhớ tên truyện: “ Nhổ củ cải”, tên nhân vật ( ông lão, bà lão, cháu gái, chó, mèo, chuột, củ cải).- Trẻ hiểu nội dung truyện: “ Mùa xuân đến ông mang cây cải về trồng, và chăm sóc cây, một hôm ông ra vườn nhổ cải nhưng nhổ mãi không được cuối cùng cả nhà cùng xúm vào nhổ,nhổ mãi, nhổ mãi củ ...