Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Trương mầm non B thị trấn Văn Điển tổ chức Tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích thường gặp ở trường mầm non