Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày hội CNTT cấp trường lần thứ IV năm học 2017- 2018


Một số hình ảnh ngày hội công nghệ thông tin cấp trường lần thứ IV năm học 2017- 2018