Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
 19/03/20  Chương trình tuần  
Thủ tướng kêu gọi người dân tùy theo khả năng, người có tiền góp tiền, người có vật góp vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng,... nêu cao tinh thần tương thân tương ái để phòng, chống dịch COVID-19