Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội