Tiền thân là nhà trẻ nhà máy Pin Văn Điển được thành lập năm 1961. Trong những năm chiến tranh ác liệt, với tinh thần “Tất cả vì trẻ thơ”, CBGV-NV nhà trường đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 28/6/1976 trường đã được Thủ tướng Chính Phủ Phạm Văn Đồng tặng Bằng khen, năm 1980 trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.