Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Trần Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0988680380
  • Email:
   tranthutrang1980@gmail.com
 • Nguyễn Thúy Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0987574226
  • Email:
   thuymai1082@gmail.com
 • Nguyễn Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0984047088